Sekretesspolicy

1. Registerbeskrivning  
 
Personuppgiftslag (523/99) 10 §
Utfärdande datum 6.4.2010
 
1.1. Registerförare  
I & P Service Oy
Askelkuja 8D
04420 KERAVA
FINLAND
 
1.2. Registeransvarige
I & P Service Oy
F-O nummer: 1910897-8
Askelkuja 8 D
04420 KERAVA
FINLAND

1.3. Registrets namn
 
PPS-Shop.fi / PPS-Shop.se webbutikens användarregister
 
1.4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)
 
De personuppgifter som lagras i PPS-Shop.fi / PPS-Shop.se webbutiks användarregister, används för hantering av kundrelationer och kontakter, marknadsföring och andra ändamål relaterade till webtjänster. 
 
1.5. Registeruppgifter  
 
Registret kommer att innehålla grundläggande information, som:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-postadress
 
1.6. Regelbundna informationskällor  
 
Registratorn registrerar den information som användaren av Stiletto.fi / Stilettoshop.se webbutik själv ger när hon/han använder websidorna.
 
1.7. Regelbundna utlämnande av uppgifter och informationsutbyte till EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 
Inga regelbundna utlämnande av information till tredje parti. Ingen utlämnande av information utanför EU eller EES. 
 
1.8. Principerna för skyddet av registret 
 
Information i PPS-Shop.fi / PPS-Shop.se webbutiks användarregister är lagrad in i registrators system, som är skyddad med operativsystemets säkerhetsprogram. Systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat också med brandvägg och andra tekniska hjälpmedel. Information, som lagrats in i registret, är tillgänglig bara av vissa auktoriserade, fördefinierade anställda av registratorn. Information i registret ligger i låst och bevakad plats.  
 
1.9.  Förbudsrätt  
 
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller henne/honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbud ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret.
 
1.10. Rätt till insyn
 
Den registrerade har rätt att kontrollera sina lagrade personuppgifter i registret och få kopior av dem. Insynbegäran ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret.

 
1.11. Rättelse av en uppgift
 
Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. 
 
Den registrerade bör kontakta den person som ansvarar för register för att korrigera informationen.

2. Användning av cookies

PPS-Shop.fi / PPS-Shop.se webbshop använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som tillfälligt lagras på en användares hårddisk. Cookies används på nästan alla webbplatser, och webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan cookies.

Cookies innehåller en slumpmässigt genererad unik identifierare som gör att vi kan identifiera din enhet och samla information om vilka sidor och funktioner du använder i din webbutik.

2,1. Cookies och statistik

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur du använder e-handel. Med denna information försöker vi få en uppfattning om vad e-handelskunder vill ha och hur vi bäst kan ge våra kunder en bra användarupplevelse.

2,2. Blockerar och tar bort cookies

För att förhindra att cookies används på din enhet, kan du ändra dina webbläsarinställningar. Inställningens placering beror på webbläsaren. Du bör emellertid komma ihåg att många funktioner kräver att nätbutiken lagrar dina val. Om du blockerar cookies kan det hända att du inte har tillgång till alla funktioner på nätsidan.